آتش تقی‌پور | Atash Taghipour

آتش تقی‌پور

Atash Taghipour

تولد: 15 فروردین 1324 زبان مادری، زیر درخت هلو
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت