گلدن گلوب 2022

فیلم قدرت سگ

محصول
2021 آمریکا - انگلستان - کانادا
  • 2.1
  • 6.6
  • عاشقانه
  • وسترن
  • درام
    دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت