پادشاهی

The Kingdom

امتیاز دهید
  • 2021 آرژانتین
    • 1.8
    • 6.6
  • 18+
    • زیر نویس
  • جنایی
  • درام
سریال پادشاهی داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی...ادامه

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

قسمت‌های فصل اول

فصل‌ 1 قسمت‌ 1کنترل آسیب

39 دقیقه

داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...
داستان مردی است که بعد از قتل همسرش تبدیل به یک نامزد جنجالی، برای ریاست جمهوری آرژانتین می‌شود. اما آنقدرها هم که به نظر می‌رسد انسان کامل و بی نقصی نیست. سریال The Kingdom را...

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی اپلیکیشن «فیلم‌نت» متعلق به مؤسسه «توسعه فناوری های نوین کیان الماس مهر» است.
tanzimetehadiyeneshane_sabtenamad