نفس شیرین

Nafase Shirin

امتیاز دهید
 • 1396 ‌ ایران
  • 2.7
 • 17+
  • اجتماعی
  • خانوادگی
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ سنتی پیرامون این مسئله می‌پردازد و از دریچه‌ای تازه به موضوع اهدای عضو نگاه می‌کند. داستان سریال نفس شیرین حول محور اهدای عضو یک کودک... ادامه

  قسمت‌های فصل اول

  فصل‌ 1 قسمت‌ 1

  42 دقیقه

  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...
  سریال نفس شیرین، درباره موضوع حساس اهدای عضو است که به نقد فرهنگ...

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت
  کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی اپلیکیشن «فیلم‌نت» متعلق به مؤسسه «توسعه فناوری های نوین کیان الماس مهر» است.
  tanzimetehadiyeneshane_sabtenamad