بیا بریم لونا

Let's Go Luna!

فصل‌ 1 قسمت‌ 70  -  دوستان باتلاق

 • %75
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
کارگردان:لوسی بیلی
صدا‌پیشگان:سارا چادری، جیدن کاناتلی
 • 12 دقیقه
  -
  2018 آمریکا، کانادا
  • دوبله فارسی
 • کمدی

چکیده داستان

لئو از دست قلمش عصبی است زیرا او در نامه‌ناگاری با قلمش بسیار کار سختی در پیش دارد.
انیمیشن !Let's Go Luna را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %90
  What's the Big Idea?/The Day of the Dead
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 2

  %86
  Hola Mariachi/Loco for Cocoa
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 3

  %100
  You Froze My Shorts/What a Matryoshka
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %100
  Lullaby for Baby Vlad/Space is the Place
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %98
  Bob the Plant/Aren't We a Pair?
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  The Big Dig/Amazing Man
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %100
  She is the Moon of Moons/Beats of Beijing
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %98
  Hoopin' Hopper/A Chopsticky Situation
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Speaking Wigglewalker/London Frog
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Queen for a Day/Jolly Special Friend
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %100
  Guitar to Sitar/Spring Has Not Sprung
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 12

  %98
  Where's Luna?/Pulling Strings
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Didgeridoo and Carmen Too/Not Home on the Range
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Boomin' Boomerang/House Music
  9 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  You Can't Move the Moon/Lizardzilla!
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  Windy Washi/When the Bowl Breaks
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  A Prickly Pair/Turkish Delight
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Story of Smoothie/Andy the Giant
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  C'est Cheese/C'est La Vie a Paris
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  D'Orsay Day/Honey in Paris
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Totally Totem/Glacier Or Bust
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Nature Calls/Story Story
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 41

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 42

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 43

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 44

  %75
  13 دقیقه%75
 • قسمت‌ 45

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 46

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 47

  %75
  13 دقیقه%75
 • قسمت‌ 48

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 49

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 50

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 51

  %75
  46 دقیقه%75
 • قسمت‌ 52

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 53

  %75
  Glocken Around The Clock
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 54

  %75
  Good Knight
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 55

  %75
  The Big Squeeze
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 56

  %75
  Meet the Presses
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 57

  %75
  Me and My Elephant
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 58

  %75
  Mukandi's Farm
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 59

  %75
  Beat the Beat
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 60

  %75
  کرگدن یا سینه
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 61

  %75
  پادشاه سیب زمینی
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 62

  %75
  The Charango Kid
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 63

  %75
  کوسکو، بافت یک مشکل دارد
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 64

  %75
  از آشنایی با شما خوشحالم، ماچو پیچو
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 65

  %75
  رمز و راز ماسک
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 66

  %75
  فیلم دوشنبه
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 67

  %75
  میوه بدبو
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 68

  %75
  خوب ضربه بزن
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 69

  %75
  بیش از همه جاز
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 70

  %75
  دوستان باتلاق
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 71

  %75
  بلو اورلئان
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 72

  %75
  سلام، خداحافظ، ادیوس
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 73

  %98
  زنده باد پاستا
  12 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت