دوستان بکا

Becca's Bunch

 • %100
 • 8.1
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردانان:کانر فینیگن، رافائل دیاز کانلز، نایل مونی
صدا‌پیشگان:سوزی پاور، دیلان فرانکل، نوآ فه ویلیامز
 • 2019 انگلستان ، ایرلند
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

چکیده داستان

انیمیشن دوستان بکا داستان پرنده جوان و ماجراجویی است که در جنگلی زیبا و پهناور به همراه دیگر دوستانش ماجراهای زیادی را تجربه می‌کنند و تمام تلاشش را برای حل مشکلات جنگل به کار می‌گیرد. بکا با ماجراجویی‌هایش موفق می‌شود بچه‌هایی را تربیت کند که هیچگاه تسلیم شرایط نشوند.
انیمیشن Becca's Bunch را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 3

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %60
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 7

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %60
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 43

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 52

  %98
  10 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت