بیا بریم لونا

Let's Go Luna!

فصل‌ 1 قسمت‌ 72  -  سلام، خداحافظ، ادیوس

 • %75
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال
کارگردان:پیتر هانان
صدا‌پیشگان:سارا چادری، جیدن کاناتلی، برین مکاولی
 • 12 دقیقه
  -
  2018 کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی
 • کمدی

چکیده داستان

سنور فابولوسو با بونژور و اوریویر در مورد اینکه آیا نیواورلئان نفوذ بیشتری در اسپانیا دارد یا فرانسه بحث می‌کند.
انیمیشن !Let's Go Luna را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %90
  What's the Big Idea?/The Day of the Dead
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 2

  %86
  Hola Mariachi/Loco for Cocoa
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 3

  %100
  You Froze My Shorts/What a Matryoshka
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %100
  Lullaby for Baby Vlad/Space is the Place
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %98
  Bob the Plant/Aren't We a Pair?
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  The Big Dig/Amazing Man
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %100
  She is the Moon of Moons/Beats of Beijing
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %98
  Hoopin' Hopper/A Chopsticky Situation
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Speaking Wigglewalker/London Frog
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Queen for a Day/Jolly Special Friend
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %100
  Guitar to Sitar/Spring Has Not Sprung
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 12

  %98
  Where's Luna?/Pulling Strings
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Didgeridoo and Carmen Too/Not Home on the Range
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Boomin' Boomerang/House Music
  9 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  You Can't Move the Moon/Lizardzilla!
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  Windy Washi/When the Bowl Breaks
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  A Prickly Pair/Turkish Delight
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Story of Smoothie/Andy the Giant
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  C'est Cheese/C'est La Vie a Paris
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  D'Orsay Day/Honey in Paris
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Totally Totem/Glacier Or Bust
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Nature Calls/Story Story
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 41

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 42

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 43

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 44

  %75
  13 دقیقه%75
 • قسمت‌ 45

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 46

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 47

  %75
  13 دقیقه%75
 • قسمت‌ 48

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 49

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 50

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 51

  %75
  46 دقیقه%75
 • قسمت‌ 52

  %75
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 53

  %75
  Glocken Around The Clock
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 54

  %75
  Good Knight
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 55

  %75
  The Big Squeeze
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 56

  %75
  Meet the Presses
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 57

  %75
  Me and My Elephant
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 58

  %75
  Mukandi's Farm
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 59

  %75
  Beat the Beat
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 60

  %75
  کرگدن یا سینه
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 61

  %75
  پادشاه سیب زمینی
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 62

  %75
  The Charango Kid
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 63

  %75
  کوسکو، بافت یک مشکل دارد
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 64

  %75
  از آشنایی با شما خوشحالم، ماچو پیچو
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 65

  %75
  رمز و راز ماسک
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 66

  %75
  فیلم دوشنبه
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 67

  %75
  میوه بدبو
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 68

  %75
  خوب ضربه بزن
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 69

  %75
  بیش از همه جاز
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 70

  %75
  دوستان باتلاق
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 71

  %75
  بلو اورلئان
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 72

  %75
  سلام، خداحافظ، ادیوس
  12 دقیقه%75
 • قسمت‌ 73

  %98
  زنده باد پاستا
  12 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت