سینما آنلاین

عرضه اختصاصی در سینما آنلاین فیلم‌نت

«قلهک» سرگرم‌کننده برای یک بعدازظهر کسل‌کننده

قلهک
فیلم «قلهک» برای خنداندن مخاطب خود شروع به روایت قصه‌های پراکنده مختلف نمی‌کند و تلاش دارد با فیلمنامه خود یک کمدی آپارتمانی با حضور کاراکترهای بانمک را به نمایش در بیاورد.

ساکنان مجتمع قلهک

قلهک
کمدی «قلهک» داستان چند زوج در یک مجتمع را روایت می‌کند که با پیدا کردن نوزادی سرراهی، دچار بحران و سوءظن نسبت به یکدیگر می‌شوند.
یک کمدی سیاسی شریف

«جوجه تیغی»؛ زنان، زنان و باز هم زنان

فیلم «جوجه تیغی» اثری کمدی سیاسی در سینمای ایران است که نگاهی جدی به حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع دارد و تلاش می‌کند به لزوم تغییر نگاه غلط به نیمی از جامعه پافشاری کند.
نقد انیمیشن «مسافری از گانورا»

سهیل کهکشان را نجات می‌دهد

مسافری از گانورا
«مسافری از گانورا» انیمیشن علمی تخیلی ایرانی است که توانسته یک داستان جذاب را با المان‌های ایرانی ترکیب کرده و اثری هیجان‌انگیز با ریتمی تند و پر از حادثه را برای بچه‌های ایرانی خلق کند.
اکران آنلاین فیلم مستانه مهاجر در فیلم‌نت

جوجه تیغی: کمدی موفق یک فیلم اولی

جوجه تیغی
ریتم و ضرباهنگ خوب یکی از ویژگی‌های «جوجه تیغی» است که سال‌ها تجربه مستانه مهاجر پشت میز تدوین بسیار به کمک آن آمده است.
قلهک

عرضه اختصاصی در سینما آنلاین فیلم‌نت

«قلهک» سرگرم‌کننده برای یک بعدازظهر کسل‌کننده

فیلم «قلهک» برای خنداندن مخاطب خود شروع به روایت قصه‌های پراکنده مختلف نمی‌کند و تلاش دارد با فیلمنامه خود یک کمدی آپارتمانی با حضور کاراکترهای بانمک را به نمایش در بیاورد.
- 3 دقیقه مطالعه
سلفی با رستم

سینمای کودک زنده است

«سلفی با رستم»؛ پیوند شاهنامه و نسل زد

حسین قناعت در فیلم «سلفی با رستم» تلاش کرده تا خط مرزی پررنگ و سرسخت شاهنامه باستانی با نسل مدرن امروزی را تبدیل به خط کمرنگی کند.
- 6 دقیقه مطالعه
قلهک

ساکنان مجتمع قلهک

کمدی «قلهک» داستان چند زوج در یک مجتمع را روایت می‌کند که با پیدا کردن نوزادی سرراهی، دچار بحران و سوءظن نسبت به یکدیگر می‌شوند.
- 3 دقیقه مطالعه

یک کمدی سیاسی شریف

«جوجه تیغی»؛ زنان، زنان و باز هم زنان

فیلم «جوجه تیغی» اثری کمدی سیاسی در سینمای ایران است که نگاهی جدی به حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع دارد و تلاش می‌کند به لزوم تغییر نگاه غلط به نیمی از جامعه پافشاری کند.
- 5 دقیقه مطالعه
مسافری از گانورا

نقد انیمیشن «مسافری از گانورا»

سهیل کهکشان را نجات می‌دهد

«مسافری از گانورا» انیمیشن علمی تخیلی ایرانی است که توانسته یک داستان جذاب را با المان‌های ایرانی ترکیب کرده و اثری هیجان‌انگیز با ریتمی تند و پر از حادثه را برای بچه‌های ایرانی خلق کند.
- 5 دقیقه مطالعه
جوجه تیغی

اکران آنلاین فیلم مستانه مهاجر در فیلم‌نت

جوجه تیغی: کمدی موفق یک فیلم اولی

ریتم و ضرباهنگ خوب یکی از ویژگی‌های «جوجه تیغی» است که سال‌ها تجربه مستانه مهاجر پشت میز تدوین بسیار به کمک آن آمده است.
- 3 دقیقه مطالعه
قلهک

عرضه اختصاصی در سینما آنلاین فیلم‌نت

«قلهک» سرگرم‌کننده برای یک بعدازظهر کسل‌کننده

فیلم «قلهک» برای خنداندن مخاطب خود شروع به روایت قصه‌های پراکنده مختلف نمی‌کند و تلاش دارد با فیلمنامه خود یک کمدی آپارتمانی با حضور کاراکترهای بانمک را به نمایش در بیاورد.
- 3 دقیقه مطالعه
سلفی با رستم

سینمای کودک زنده است

«سلفی با رستم»؛ پیوند شاهنامه و نسل زد

حسین قناعت در فیلم «سلفی با رستم» تلاش کرده تا خط مرزی پررنگ و سرسخت شاهنامه باستانی با نسل مدرن امروزی را تبدیل به خط کمرنگی کند.
- 6 دقیقه مطالعه
قلهک

ساکنان مجتمع قلهک

کمدی «قلهک» داستان چند زوج در یک مجتمع را روایت می‌کند که با پیدا کردن نوزادی سرراهی، دچار بحران و سوءظن نسبت به یکدیگر می‌شوند.
- 3 دقیقه مطالعه

یک کمدی سیاسی شریف

«جوجه تیغی»؛ زنان، زنان و باز هم زنان

فیلم «جوجه تیغی» اثری کمدی سیاسی در سینمای ایران است که نگاهی جدی به حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع دارد و تلاش می‌کند به لزوم تغییر نگاه غلط به نیمی از جامعه پافشاری کند.
- 5 دقیقه مطالعه
مسافری از گانورا

نقد انیمیشن «مسافری از گانورا»

سهیل کهکشان را نجات می‌دهد

«مسافری از گانورا» انیمیشن علمی تخیلی ایرانی است که توانسته یک داستان جذاب را با المان‌های ایرانی ترکیب کرده و اثری هیجان‌انگیز با ریتمی تند و پر از حادثه را برای بچه‌های ایرانی خلق کند.
- 5 دقیقه مطالعه
جوجه تیغی

اکران آنلاین فیلم مستانه مهاجر در فیلم‌نت

جوجه تیغی: کمدی موفق یک فیلم اولی

ریتم و ضرباهنگ خوب یکی از ویژگی‌های «جوجه تیغی» است که سال‌ها تجربه مستانه مهاجر پشت میز تدوین بسیار به کمک آن آمده است.
- 3 دقیقه مطالعه

پربازدیدها