دین فلچرکمپ | Dean Fleischer-Camp

دین فلچرکمپ

Dean Fleischer-Camp

دین فلچر کمپ، تدوینگر و کارگردان آمریکایی است. از کارهای او می‌توان به مستند فریب و انیمیشن مارسل صدف کفش به پا اشاره کرد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت