سعید قطبی زاده

saed ghotbizade

سعید قطبی زاده متولد 1357، منتقد سینما و نویسنده است. استراحت مطلق را با همکاری عبدالرضا کاهانی نوشته است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت