مایکل استولبرگ | Michael Stuhlbarg

مایکل استولبرگ

Michael Stuhlbarg

مایکل استولبرگ متوید 1968 آمریکا است. او در بیش از 50 فیلم و سریال از جمله قربانی پیاده و شکل آب بازی کرده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت