فریدون حسن‌پور | Fereydoun Hassanpour

فریدون حسن‌پور

Fereydoun Hassanpour

فریدون حسن‌پور متولد 1340، کارگردان و فیلمنامه نویس سینما است. فعالیت حرفه‌ای را از سال 1365 آغاز کرد. تا کنون در حدود بیست پروژه سینمایی و فیلم تلویزیونی در سمت کارگردان و فیلمنامه‌نویس فعالیت کرده است. ناردون، من و زیبا و دارا و ندار از فیلم‌های این کارگردان هستند.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت