محمد ولی‌زادگان | Mohammad Valizadegan

محمد ولی‌زادگان

Mohammad Valizadegan

محمد ولی‌زادگان، بازیگر تئاتر و سینما متولد 1365 است و از مهم‌ترین کارهای او می‌توان سریال سایه بان، شیطان وجود ندارد و فیلم شهربانو را نام برد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت