علی اعتصامی‌فر | Ali Etesamifar

علی اعتصامی‌فر

Ali Etesamifar

علی اعتصامی‌فر متولد 1369، عروسک ساز، طراح عروسک و عروسک‌گردان است. او در مجموعه کلاه قرمزی، عروسک‌گردانی عروسک بچه فامیل دور را بعهده داشته است. او با مرضیه برومند در شهر موشها ۲ به عنوان عروسک گردان و عروسک ساز همکاری داشته است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت