آزاده مویدی‌فرد | Azadeh Moayedifard

آزاده مویدی‌فرد

Azadeh Moayedifard

آزاده مویدی‌فرد کار عروسکی را با مجموعه تلویزیونی رنگین کمان آغاز کرد و بعد از آن در چند مجموعه عروسکی از جمله بچه ها بیاین تماشا حضور داشته است. او صداپیشگی و عروسک‌گردانی حدود 60 عروسک را بعهده داشته است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت