سم کوازمن | Sam Kwasman

سم کوازمن

Sam Kwasman

سام کواسمن بازیگر و کمدین کهنه کار است. او در برنامه‌های تلویزیونی مانند نمایش باب نیوهارت، روابط خانوادگی، لو گرانت ظاهر شده است، 
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت