سید جمال ساداتیان | Jamal Sadatiyan

سید جمال ساداتیان

Jamal Sadatiyan

سید جمال ساداتیان متولد 1335 تهیه کننده سینمای ایران است. فعالیت حرفه‌ای را از سال 1380 آغاز کرد. تا کنون 13 فیلم بلند سینمایی تولید کرده است. فیلم‌های چهارشنبه سوری، دایره زنگی، هفت دقیقه تا پاییز و متری شیش و نیم از جمله آثار تهیه شده توسط ساداتیان است. 
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت