گرگ موتولا | Greg Mottola

گرگ موتولا

Greg Mottola

گرگ موتلا کارگردان و نویسنده اهل آمریکا است که در آثاری مانند مسافران روز، پاک کردن تاریخچه و پل به عنوان کارگردان حضور داشته است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت