کالن هالی | Kallan Holley

کالن هالی

Kallan Holley

کالن هالی متولد 2002 صداپیشه سابق Skye در سگ های نگهبان است. او از فصل 1 تا فصل 5 صداپیشگی او را انجام داد و لیلی بارتلم در نقش او جایگزین او شد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت