بهرام بیضایی | Bahram Beyzai

بهرام بیضایی

Bahram Beyzai

بهرام بیضایی متولد 1317 نویسنده، کارگردان، تدوینگر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر است. بیضایی فعالیت حرفه‌ای در حوزه سینما را از سال 1349 آغاز کرد و 10 فیلم بلند و 4 فیلم کوتاه را جلوی دوربین برده است. بیضایی فیلمنامه و نمایشنامه‌های زیادی نوشته است که بیشتر آنها در قالب کتاب چاپ شده است. چریکه تارا، رگبار، غریبه و مه، باشو، غریبه‌ی کوچک از مهمترین فیلم‌های بیضایی به شمار می‌روند.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت