علی اوسیوند | Ali Osivand

علی اوسیوند

Ali Osivand

علی اوسیوند متولد 1336 است. او مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده تربیت مدرس تهران دارد و بازیگری را از سال 1362 آغاز کرد. اوسیوند تا کنون در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و حدود 60 فیلم و سریال تلویزیونی بازی کرده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت