محمدامین فرشادمهر | Mohammad Amin FarshadMehr

محمدامین فرشادمهر

Mohammad Amin FarshadMehr

محمدامین فرشادمهر فیلمنامه‌نویس و طنزنویس متولد ۱۳۶۶ است. همکاری با بخش طنز روزنامه‌های بی‌قانون، ایران، همشهری و نویسندگی چند اثر تلویزیونی در کارنامه او دیده می‌شود.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت