بیتا اخلاقی | Bita Akhlaghi

بیتا اخلاقی

Bita Akhlaghi

بیتا اخلاقی طراح و دستیار جلوه‌های بصری پروژه‌هایی چون پنج کیلومتر تا بهشت، به وقت شام، خط ویژه، زهرمار، لانتوری و سریال آکتور است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت