دارل ون سیترز | Darrell Van Citters

دارل ون سیترز

Darrell Van Citters

دارل ون سیترز کارگردان، انیماتور و نویسنده آمریکایی است که از جمله کارگردانی مجموعه تلویزیونی انیمیشن پفی آمی یومی و کارگردانی کارتون های محبوب لونی تونز است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت