سعید خانی | Saeed Khani

سعید خانی

Saeed Khani

سعید خانی تهیه‌کننده سینما است. فیلم‌های من، لونه زنبور، دوزیست و لیپار به تهیه‌کنندگی او ساخته شده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت