ایزابل نلیس | Isabelle Nélisse

ایزابل نلیس

Isabelle Nélisse

ایزابل نلیس  متولد 2003 کانادا است و تا کنون در حدود 10 فیلم و سریال بازی کرده است. فیلم ماما و آن از فیلم‌های این بازیگر نوجوان هستند.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت