پیتر سارسگارد | Peter Sarsgaard

پیتر سارسگارد

Peter Sarsgaard

پیتر سارسگارد متولد 1971 آمریکاست و در بیش از 60 فیلم و سریال از جمله بازمانده و جکی بازی کرده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت