کیمیا بابائیان | Kimia Babaeian

کیمیا بابائیان

Kimia Babaeian

کیمیا بابائیان متولد 1365 در اصفهان است. او در چند کار تلویزیونی مانند من نه منم و فرزندان ایران به عنوان بازیگر، دستیار و منشی فعالیت داشت.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت