کریگ کایل | Craig Kyle

کریگ کایل

Craig Kyle

کریگ کایل، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده آمریکایی متولد 1971 است و از کارهای او می‌توان مارول کامیکس، ثور و حاشیه اقیانوس آرام: سیاه را نام برد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت