امیر نوروزی | Amir Noroozi

امیر نوروزی

Amir Noroozi

امیر نوروزی، نویسنده و بازیگر متولد 30 مهر 1365 و فارغ التحصیل رشته تئاتر دانشگاه تهران است، از مهم‌ترین کارهای او می‌توان می‌خواهم زنده بمانم و مردم معمولی را نام برد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت