حسین نمازی | Hossein Namazi

حسین نمازی

Hossein Namazi

حسین نمازی کارگردان و فیلمنامه‌نویس متولد 1360 است. فیلم‌های شادروان و طبقه یک و نیم و سریال حوالی پاییز از ساخته‌های این کارگردان هستند.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت