الیسا داون | Elissa Down

الیسا داون

Elissa Down

الیسا داون یک فیلمساز استرالیایی است که در سال های 1999 و 2000 نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمساز جوان سال در جوایز WA Screen شد. آثار اصلی او تعدادی از فیلم‌های کوتاه برنده جوایز هستند، «انگشت تابستانی»، «باغ آلبالو»، «هر بیرون از خانه»، «حمام‌کنندگان»، «پیژامه صورتی»، «HMAS Unicorn» و «سامانتا استوارت» است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت