تاد فیلیپس | Todd Phillips

تاد فیلیپس

Todd Phillips

تاد فیلیپس را بیشتر به خاطر ساخت سه‌گانه معروف خماری می‌شناسند. اما او با ساخت فیلم جوکر و بردن جایزه بهترین فیلم جشنواره ونیز ثابت کرد فیلمساز بسیار خوش‌قریحه و هنرمندی است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت