شهرام قائدی | shahram ghaedi

شهرام قائدی

shahram ghaedi

شهرام قائدی متولد 1354 است. بازیگری را از سال 1375 با مجموعه تلویزیونی تهران ۱۱ آغاز کرد. او در حدود 20 فیلم سینمایی و 40 فیلم و مجموعه تلویزیونی بازی کرده است.  
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت