امیرحسین ترابی | Amir Hossein Torabi

امیرحسین ترابی

Amir Hossein Torabi

امیرحسین ترابی، کارگردان و نویسنده، در رشته پژوهش هنر تحصیل کرده است. فعالیت حرفه‌ای را با دستیاری کارگردان از سال 1370 آغاز کرد. سریال خون سرد و فیلم هزارتو از ساخته‌های این کارگردان هستند.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت