احمد عامر | Ahmed Amer

احمد عامر

Ahmed Amer

احمد عامر نویسنده سینما و تلویزیون است که در فیلم سینمایی پَرها به عنوان نویسنده حضور داشت.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت