میثم معراجی | Meysam Meragi

میثم معراجی

Meysam Meragi

میثم معراجی تحصیل کرده کارگردانی سینما، فعالیت حرفه‌ای را با سمت مدیریت تبلیغات در سینما آغاز کرد و پس از آن به عنوان مدیرتولید در فیلم‌هایی مانند لونه زنبور، خشکسالی و دروغ، قصیده گاو سفید و شب طلایی فعالیت داشته است. سریال فوفو مسافری از کامادو اولین تجربه کارگردانی اوست.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت