پریسا بخت‌آور | Parisa Bakht Avar

پریسا بخت‌آور

Parisa Bakht Avar

پریسا بخت‌آور متولد 1351 تهران است، او کارگردان، بازیگر و مجری طرح و همسر اصغر فرهادی است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت