نگار شهبازی | Negar Shahbazi

نگار شهبازی

Negar Shahbazi

نگار شهبازی متولد 1362 تهران است. او در نمایشنامه‌های عروسکی به عنوان عروسک‌ گردان  حضور داشته و ساخت عروسک را بعهده دارد.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت