آرش آقابیگ | Arash Aghabeyg

آرش آقابیگ

Arash Aghabeyg

آرش آقا بیگ متولد 1362 دانش آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات است. او مدیر و طراح جلوه‌های ویژه میدانی پروژه‌هایی چون ملاقات خصوصی، انفرادی، سگ‌بند، شنای پروانه، پوست، مغز استخوان، روز بلوا و دوزیست است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت