فقرزدایی

فقرزدایی

 • %50
کارگردان:مهدی فارسی
تهیه‌کننده:مهدی فارسی
 • 26 دقیقه
  -
  1396 ‌ ایران

   چکیده داستان

   مستند فقرزدایی به کارگردانی مهدی فارسی در سال 1396 ساخته شده است. دانلود مستند فقرزدایی از فیلم نت امکان پذیر است.

    

   • فقرزدایی
   • فقرزدایی
   • فقرزدایی
   • فقرزدایی
   • فقرزدایی

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت