فقرزدایی

فقرزدایی

 • %97
کارگردان:مهدی فارسی
تهیه‌کننده:مهدی فارسی
 • 26 دقیقه
  -
  1396 ‌ ایران
  • مستند

  چکیده داستان

  مستند فقرزدایی به کارگردانی مهدی فارسی در سال 1396 ساخته شده است. دانلود مستند فقرزدایی از فیلم نت امکان پذیر است.

   

  • فقرزدایی
  • فقرزدایی
  • فقرزدایی
  • فقرزدایی
  • فقرزدایی

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت