وندای سرگردان

Wandering Wenda

فصل‌ 1 قسمت‌ 23  -  The Warbling Wereworm of Wessex

 • %98
 • 6.9
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردان :استیون نیلسون
صدا پیشه :آوا پرستون، دیمون پاپادوپولوس، نیکولاس آکی
 • 8 دقیقه
  -
  2021 کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

چکیده داستان

انیمیشن وندای سرگردان فصل اول قسمت بیست و سوم، قهرمانان در شهر وِسِکس هستند و به دنبال کارآگاهی مفقود می‌گردند، که ممکن است توسط یک کرم بزرگ دزدیده شده باشد.
انیمیشن Wandering Wenda را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %80
  The Annoying Art Ape of an Alberta Art Gallery
  8 دقیقه%80
 • قسمت‌ 2

  %97
  The Bewildering Balloon Bandit Burglary
  8 دقیقه%97
 • قسمت‌ 3

  %98
  The Clown Clan's Clash with Comandante Crankypants
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %98
  The Dreadful Disco Dragon of Detroit
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  The Elegant Emerald Elephant of Ancient Egypt
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  The Fairy Fiasco in Funland
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %98
  The Goblin Who Guards the Garden of Gold
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  A Haunted Holiday at the Howling Hog Hotel
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  The Intrepid Ice Explorers of Iqaluit
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  The Jungle Jackpot Jubilee
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  The Karate-Kicking Karaoke Kangaroo of Killiecrankie
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  A Lousy Bit of Luck at the Loony Laugh Labs Laboratory
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  The Mystery of the Missing Magical Muffins
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  The Nacho and Noodle Nabbing Ninjas of Niagra Falls
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  The Obnoxious Otters of Ottawa
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  The Pickle Plundering Pirates of Pineapple Island
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  The Queen's Quest for a Quality Quilt
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %97
  The Ride of the Raspberry Ripple Rancheros
  8 دقیقه%97
 • قسمت‌ 19

  %98
  The Saga of Skipper Salty Socks and the Singing Sea Serpent
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  The Totally Terrific Twirling Tigers of Tasmania
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Uncle Ulmer's Unruly Unicorn
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  The Vengeful Vendetta of the Vaudeville Vampire
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  The Warbling Wereworm of Wessex
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  The Extreme Excursion to the Planet X
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  The Yarn of the Yukon Yeti
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  The Zany Zookeeper's Zoo of Zombies
  8 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت