اولوبوب توپ

Olobob Top

 • %97
 • 8.7
بدون محدودیت سنی
صدا‌پیشگان:السا هاجسمیت، سیدنی هاجسمیت، ماتیلدا بروکس
 • 2017 انگلستان
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

چکیده داستان

کارتون Olobob Top، داستان تیب، لالو و بابل است که در جنگل زندگی می‌کنند، و تفریح هر روزشان گشتن در جنگل و حل کردن مشکلات دیگران است. آنها با همکاری هم اَشکال، رنگ‌ها و الگو‌های مختلف را ترکیب می‌کنند تا شخصیت جدیدی بسازند، و اوقات خوششان را در کنار آنها بگذرانند.
انیمیشن سریالی اولوبوب توپ در قالب داستان‌های بامزه و مفرح، سعی در آموزش مهارت‌های اولیه و زبان انگلیسی به خردسالان زیر سه سال دارد.
انیمیشن اولوبوب توپ را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %98
  Pic Pic
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 2

  %98
  Camping
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 3

  %98
  Kite Flight
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %98
  Bobble Ball
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  Star Catching
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  Bad Luck
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %98
  Nutty Brooks
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  Leaf Show
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Lemon Tree
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Snoof Nest
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  Whooshy Wotsit
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %97
  Mister Nobody
  4 دقیقه%97
 • قسمت‌ 13

  %98
  Plip Plup
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Playing Together
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  Awards Day
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  Hotel Bobble
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  Deeno's Disco
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Fluff
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  Little Choo
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Sleepover
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Legs
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Big Tidy
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  Happy Gurdy Day
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  Goldy Treasure
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Floaty Boaty
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Snowbobs
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  Balloon
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  Too Long
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Pilla
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  Lalloo's Song
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  Crabs
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  Flying Visit
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  Fish Tree
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  Pot of What?
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  Shellbobs
  4 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  Stuff
  4 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت