اسب تک شاخ

Go Away, Unicorn!

 • %90
 • 5.4
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:جیسون گروه
صدا‌پیشگان:کریس دیامنتوپولوس، جنیفر هیل، جوزت هالپرت
 • 2018 آمریکا، کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

چکیده داستان

سریال اسب تک شاخ داستان ماجراجویی‌های دختری به نام آلیس و اسبی به نام تک شاخ است. آنها دوستان صمیمی یکدیگر هستند و ماجراهای هیجان‌انگیزی را کنار هم تجربه می‌کنند.
صدا: دوبله فارسی

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %98
  Bounce Away, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 2

  %100
  Take a Dive, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %100
  Get a Clue, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %97
  Move Out, Unicorn!
  11 دقیقه%97
 • قسمت‌ 5

  %80
  Stop Babying Me, Unicorn!
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 6

  %86
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 7

  %90
  11 دقیقه%90
 • قسمت‌ 8

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %100
  Go Away for a Spell, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %73
  March Away, Unicorn!
  11 دقیقه%73
 • قسمت‌ 12

  %97
  Bow Out, Unicorn!
  11 دقیقه%97
 • قسمت‌ 13

  %98
  Rap it Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Repeat After Me, Unicorn
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %100
  Trick or Treat, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %100
  Go Away, Frankencorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 17

  %98
  Strut and Turn, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %100
  Roll On, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %98
  Make Like a Tree, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Claus Out, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Smarten Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Go Away, Corné!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %100
  Ready, Set, Go Away, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 24

  %98
  Can't Touch This, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Swap 'til you Drop, Unicorn
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Let It Slide, Unicorn!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  Let It Slide, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  The Tooth Hurts, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Party On, Unicorn!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  Quiet on the Set, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  Dig This, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  Disappear, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  Snap Out of It, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  Fix It Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  This is Tutu Much, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  Get Real, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  Blast Off, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  Stay Out, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  Buzz Off, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  هیچ راه فراری وجود ندارد
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  دورتر برو آبله تک شاخی
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %100
  شوخی را بزار کنار اسب تک شاخ
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 43

  %98
  تو از بازی بیرونی تک شاخ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  شما به تک شاخ ضربه زدید
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  برف بازی کن
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  تو سردسته گروه باش
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  تک‌شاخ آماده ای
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  خوکچه هندی
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %100
  رویای تک شاخ
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 50

  %100
  غافلگیری بزرگ
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 51

  %100
  سوپرایز بزرگ تک شاخ
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 52

  %100
  آلیس برو
  11 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

0992***6014

خیلی خوب بود

0912***5311

QWWWWWWWWWWWWWWWWW

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت