شهر ساختگی

Sabotage City

 • %100
 • 6.3
مناسب برای افراد بیشتر از 15 سال
کارگردان:جئون چانگ گیون
بازیگران:سو ای، کانگ وو کیم، کیم می سوک
 • 2021 کره جنوبی
  • زیرنویس
 • درام
 • معمایی

چکیده داستان

سریال شهر ساختگی داستانی دلهره‌آور درباره جایی است که همه اسم‌ها هویت خود را از دست می‌دهند و جنبه‌های تاریک آنها نمایان می‌شود.
زیرنویس: فارسی اختصاصی و انگلیسی

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %90
  59 دقیقه%90
 • قسمت‌ 2

  %100
  63 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %100
  64 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %100
  61 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %98
  63 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  59 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %100
  60 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %98
  61 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  58 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  60 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %60
  59 دقیقه%60
 • قسمت‌ 12

  %98
  65 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  57 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  65 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  64 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  67 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  69 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  64 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  66 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  75 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت