یونس امره

Yunus Emre

امتیاز دهید
  • 2015 ترکیه
    • 2.6
    • 8
  • 17+
    • زیر نویس
  • بیوگرافی
  • تاریخی
سریال یونس امره سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...ادامه

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

فصل‌ها

قسمت‌های فصل اول

فصل‌ 1 قسمت‌ 1

56 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت اول سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
سریال یونس امره،  قسمت دوم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 3

1 ساعت و 1 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت سوم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 4

1 ساعت و 3 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت چهارم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 5

1 ساعت و 6 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت پنجم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 6

1 ساعت و 7 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت ششم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 7

1 ساعت و 8 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت هفتم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 8

1 ساعت و 4 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت هشتم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 9

1 ساعت و 8 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت نهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 10

1 ساعت و 11 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت دهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 11

1 ساعت و 8 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت یازدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 12

1 ساعت و 6 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت دوازدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 13

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت سیزدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 14

1 ساعت و 7 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت چهاردهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 15

1 ساعت و 9 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت پانزدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 16

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت شانزدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 17

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت هفدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 18

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت هجدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 19

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت نوزدهم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 20

1 ساعت و 9 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت بیستم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد از...
فصل‌ 1 قسمت‌ 21

1 ساعت و 5 دقیقه

سریال یونس امره،  قسمت بیست و یکم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد...
سریال یونس امره،  قسمت بیست و دوم سریالی تاریخی با معرفی شخصیت بزرگ یونس امره است. با بیشتر شدن حملات مغولان، یونس به نالیهان سفر می‌کند و در آنجا خود را به عنوان یک سلجوق معرفی می‌کند. وی بعد...

دیدگاه بینندگان 2

داود نیک نژاد

لطفا ادامه سریال رو بگذارید.ممنون

سلام میشه بقیه سریال رو بزارید

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی اپلیکیشن «فیلم‌نت» متعلق به مؤسسه «توسعه فناوری های نوین کیان الماس مهر» است.
tanzimetehadiyeneshane_sabtenamad