قبیله مونچیچی

Monchhichi Tribe

 • %100
 • 6.4
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردان: متیو کوردیر
صدا‌پیشگان:برنارد الین، دی سی داگلاس، فرد کولاس
 • 2017 فرانسه
  • دوبله فارسی
 • کمدی
 • ماجرایی

چکیده داستان

Monchhichi Tribe داستان آیکور است که سعی می‌کند رئیس قبیله مونچیچی شود. در حالی که او سعی می‌کند از میوه‌هایی که باعث رسیدن او به آرزویش می‌شود نگه داری کند، کائوری و ویلو تلاش می‌کنند جلوی او را بگیرند.
قبیله مونچیچی را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  The Monchhi-Pastry of the Year
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %100
  ThThe Joking Tsurus
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %80
  Cute little Monchhibug
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 4

  %100
  Willow Against the World
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %100
  A Monchhichi for a Day
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %100
  Three of a Kind
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %98
  A Tea for Sylvus
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  The Secrecy Plant
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %100
  Save Bella
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %98
  Looking for Lost Memories
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  Hanae Gets Dizzy
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  Pollinia Loses Her Hearing!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Leaf Fever
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Hopping Hiccups
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  The Monchhisurprise Treasure Hunt
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  The Muddled Monchhibugs
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  Artus at All Costs
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  There's a Lizard in the Tree!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  Where Did Willow Go?!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Willow the Hero
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  The Prank Contest
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  The Bad Seed
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  Stop Thief!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  Sylvus Sees Red
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Kauri, the Monchhibug
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  The Monchhibug Stone
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  The invisible thieves
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  The long journey (Part 1)
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  The long journey (Part 1)
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  The long journey (Part 1)
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  An endangered dream (Part 1)
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  An endangered dream (Part 2)
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  My best friend Aikor
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  Hands off my Monchhicar!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  Aikor’s bubble
  11 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

0939***2090
0939***2090

خیلییی قشنگه پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنید

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت