گربه تقلبی

Counterfeit Cat

 • %80
 • 6.6
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردان:بنجامین مارسود
صدا‌پیشگان:ساندرا دیکینسون، الکس کلی، کیوان نواک
 • 2016 انگلستان ، آمریکا، کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی
 • کمدی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

انیمیشن سریالی گربه تقلبی داستان یک دوستی غیرمنتظره‌ بین یک گربه خانگیِ تنبل و خودخواه و یک موجود فضاییِ ساده‌ دل و پرشور و نشاط است.
انیمیشن سریالی Counterfeit Cat را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 2

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 4

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 10

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 12

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 14

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 15

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 21

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 29

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %60
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 31

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 38

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %60
  Room of Panic
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 43

  %98
  Mere Mortals
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  The Garkest Timeline
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  The Gark Knight Rises
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  Any Takers?
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  I, Maxine
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  Gark's Got Talent
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  Mirror Mirror
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  Arugula
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %100
  Gone Glark
  11 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت