طیبه واعظی

 • %100
کارگردان:امین کفاش زاده
تهیه‌کننده:مهدی مطهر
 • 44 دقیقه
  -
  1394 ‌ ایران
  • مستند

  چکیده داستان

  مستند طیبه واعظی، درباره زندگی طیبه واعظی است. دانلود
  مستند طیبه واعظی را از فیلم‌نت تماشا کنید.

   

  • طیبه واعظی
  • طیبه واعظی
  • طیبه واعظی
  • طیبه واعظی
  • طیبه واعظی

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت