محور مفاهیم سواد رسانه ای

mehvar mafahim savad resanei

 • %98
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال
 • 1402 ‌ ایران

   چکیده داستان

   محور مفاهیم سواد رسانه ای به موارد مختلفی می‌پردازد که در پردازش یک خبر می‌توانند دخیل باشند.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 2

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 3

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 4

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 5

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 7

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %98
    1 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت